66f399deb41e6a36125013c4072f4e19_400x400

Enstitü üç temel alandaki çalışmalara ağırlık veriyor:

Günümüz Diasporası – Dünya çapındaki Ermeni toplulukları, kendine özgü tarihleri ve karşılaştıkları güçlükler; Diaspora’nın 21. yüzyıl kültür ve sanatına katkıları; Güney Kaliforniya topluluğu: Kökleri, oluşumu, kültürel çoğulculuğu, siyasi ve toplumsal uğraşları; Ermenistan Cumhuriyeti’nin yeni Diaspora’sı.

Gelişmekte olan Ermenistan Cumhuriyeti – Devletleşme güçlükleri, bölgesel ve iç politikalar, güvenlik kaygıları.

Soykırım üzerine çalışmalar – Soykırım’ın sosyal, psikolojik ve ekonomik sonuçları; belleğin aktarımı; günümüz Türk-Ermeni ilişkileri; Türkiye’de Soykırım’dan sağ kalanlar; Soykırım’dan sağ kalanların yeni kuşakları; belleğin sanatsal ifadeleri.

Enstitü, kuruluşundan bu yana, Ermeni Çalışmaları’nın çeşitli boyutlarının incelenip tartışıldığı konuşmalar, konferanslar ve etkinlikler için bir alan açtı.

Önümüzdeki on yılda, Enstitü, Çağdaş Ermeni Çalışmaları İçin Turpanjian Ailesi Kürsüsü ile birlikte, öğrenci ve araştırmacıları, Ermeni deneyiminin geçmiş, güncel ve gelecekteki ortak anlamlarını kavramak için dünya çapında sürdürülen Ermeni Çalışmaları faaliyetlerine katılmak ve bunlarla işbirliği yapmak yolunda cesaretlendirecek.